Đầu Tư Hàng Hóa Tương Lai Nhóm Năng Lượng: Các Nguồn Tài Liệu Tham Khảo - Đầu Tư Hàng Hóa, Hàng Hóa Tương Lai, Tư Vấn Đầu Tư, Ủy Quyền Ủy Thác Đầu Tư Lợi Nhuận Tốt

Header Ads

Đầu Tư Hàng Hóa Tương Lai Nhóm Năng Lượng: Các Nguồn Tài Liệu Tham Khảo

Các nhà đầu tư có thể tìm thông tin bổ sung về đầu tư vào năng lượng từ các nguồn sau:

Cơ quan thông tin năng lượng Hoa KỲ (EIA): Cơ quan này của Hoa Kỳ cung cấp thông tin thống kê toàn diện về dự trữ năng lượng, dữ liệu sản xuất, tiêu thụ và giá cả trên toàn thế giới. EIA cũng bao gồm dự đoán và phân tích của các xu hướng năng lượng trong tương lai. 

Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA): Cơ quan liên chính phủ tự trị này cố gắng tạo ra nguồn năng lượng sạch hơn cho 29 thành viên quốc gia. Trang Web của nó chứa các báo cáo , thống kê và phân tích về các mặt hàng năng lượng và các vấn đề tác động đến thị trường năng lượng. IEA xuất bản 90 quyển sách mỗi năm, trong đó có 70 ấn phẩm miễn phí

CME Group: Công ty tài chính Hoa Kỳ này điều hành các sàn giao dich tương lai và quyền chọn bao gồm sàn giao dịch tương lai năng lượng chính, sàn giao dịch hàng hóa NY (NYMEX).

Bộ năng lượng Hoa Kỳ: Cơ quan này công bố một kho thông tin về sản xuất và tiêu thụ năng lượng toàn cầu trên cả hai nguồn năng lượng tái tạo và không tái tạo. Một số chức năng thú vị nhất trong trang web của nó bao gồm các bản đồ tương tác hiển thị vị trí của các tài sản năng lượng bao gồm các loại cây trồng được sử dụng trong sản xuất nhiên liệu sinh  học, nhà máy điện, đường ống và trạm nhiên liệu thay thế.

Cơ quan môi trường Châu Âu: Cơ quan liên minh Châu Âu này cung cấp dữ liệu độc lập về môi trường. Mục tiêu của nó là giúp các quốc gia phát triển, áp dụng và thực hiện các chính sách năng lượng có lợi. trang web EEA có dữ liệu, infographics biểu đồ và bản đồ tương tác về các chủ đề bao gồm khí thải CO2, năng lượng tái tạo, xử lý rác thải đô thị và các chủ đề khác có lợi cho ngành công nghiệp năng lượng.

Hội đồng năng lượng thế giới (WEB): cơ quan năng lượng toàn cầu này bao gồm các nhà lãnh đạo và các nhà thực hiện năng lượng quan tâm đến việc phát triển và thúc đẩy các giải pháp thay thế năng lượng với giá cả phải chăng và thân thiện với môi trường thế giới. cơ quan này sản xuất các ấn phẩm và phân tích một loạt các chủ đề của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. WEC cũng xuất bản dữ liệu để phân tích hiệu quả năng lượng.