Cách Đọc Biểu Đồ Chart Hàng Hóa Để Vào Lệnh Mua Hay Bán Theo Tín Hiệu Vô Cùng Đơn Giản Dành Cho Người Mới - Đầu Tư Hàng Hóa, Hàng Hóa Tương Lai, Tư Vấn Đầu Tư, Ủy Quyền Ủy Thác Đầu Tư Lợi Nhuận Tốt

Header Ads

Cách Đọc Biểu Đồ Chart Hàng Hóa Để Vào Lệnh Mua Hay Bán Theo Tín Hiệu Vô Cùng Đơn Giản Dành Cho Người Mới

https://zalo.me/g/rqwtqp846

Trên hình là biểu đồ chart của Dầu Đầu Tương, mã là ZLE khung 60 phút, chúng ta thấy hình mũi tên đỏ chỉ thị trường đi lên, chúng ta đặt lệnh Mua ( BUY ), khi ROOM Tín Hiệu VIP: Profit Hunt phát lệnh thì bạn chỉ cần làm theo là ok.

https://zalo.me/g/rqwtqp846

Trên hình ta thấy biểu đồ chart của Ngô, mã là ZCE khung ngày D, ta thấy mũi tên đỏ chỉ thị trường đi xuống, chúng ta vào lệnh Bán (SELL), khi ROOM Tín Hiệu VIP: Profit Hunt phát lệnh thì bạn chỉ cần làm theo là có lãi.

Hướng dẫn trên là hướng dẫn dành cho người chưa biết gì, chưa từng đầu tư bao giờ, để có cái nhìn dể hiểu nhất về thị trường hàng hóa.

Trân trọng!